EFA_edited.png

Získejte komplexní finanční plán a odborné služby

 

Ing. Tomáš Rychetský, EFA  I  finanční poradce s EFA certifikátem

Co společně zvládneme?

Zajistím pro Vás financování bydlení. Navrhnu nejlepší řešení, zadám do banky a budu v procesu spolu s Vámi.

Vytvořím individuální investiční návrh přesně dle potřeb. Proberu s Vámi rizika, výnosy a principy investování.

Vytvoříme finanční plán pro dlouhodobý průběh Vašeho života dle Vašich potřeb s jeho pravidelnou aktualizací.

Společně správně nastavíme pojištění životních rizik, pojištění, ochranu nemovitého majetku, automobilů nebo odpovědnosti.

Společně pojmenujeme rizika a poté pro vás individuálně navrhnu pojištění. V rámci zkušeností jsem pojišťoval stomatologická centra, gastropodnikání, vinařství a vinice, profesní odpovědnost stavebních projektantů, flotilová pojištění aut, odpovědnost z podnikatelské činnosti.

V čem jsou odlišné dva režimy penzijního spoření. Které dává smysl dlouhodobě a které krátkodobě?

Volně ke stažení

Co o spolupráci se mnou řekli klienti?

Děkuji za všechny své klienty, za jejich důvěru, které si vážím. 

„Tomáš Rychetský je pro mne vytouženým vysvobozením z nekončícího hledání toho pravého partnera, se kterým budu moci na úrovni řešit své finance."

Viktor Mejzlík

ředitel realitiní společnosti VITOM Group

„Přínos vidím v dobré informovanosti a v odlišném přístupu od ostatních - člověk se nad danými věcmi zamyslí. Vždycky jsem k poradcům byla strašně moc skeptická. Po setkání s Tomášem jsem názor změnila o 180°. Děkuji!“

Michaela Šmídková

project manager
JIC (Jihomoravské inovační centrum)

„Tomáš je člověk, který mi byl doporučen a rád ho doporučím dále, protože svou práci dělá svědomitě. Z neprofesní stránky jej znám jako inteligentního, pracovitého a usměvavého člověka.“

Marek Jirásek

statik ve společnosti STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.

Využívám stabilní zázemí

Broker Trust je největší a nejrychleji rostoucí brokerpool pro nezávislé finanční poradce a zprostředkovatele v České republice. Již od roku 2001 vytváří pevné základy finančně poradenským firmám, které dokazuje i opětovným dosažením stability AAA v rámci ocenění Czech stability Award. Díky vzájemné spolupráci pro své klienty vybírám nejvhodnější řešení z bohaté nabídky finančních partnerů. www.brokertrust.cz

Seznam společností, se kterými spolupracuji.

bt-logo-dark-3000.png

Vybírám z široké škály společností