top of page
  • Obrázek autoraIng. Tomáš Rychetský, EFP

K čemu může být dobré "penzijko"? aneb předčasný důchod není předdůchod


přdeddůchod není totéž co předčasný důchod

Někdo tzv. penzijko uzavřel, protože mu bylo nabídnuto, že je výhodné, jiný jej dostal jako slevu pro uzavření pojištění na auto, jinému to založili rodiče. Má ho spousta lidí (celkově 4,75 mil). No jo, ale jaké je jeho reálné použití? Pro spoustu lidí v nedohlednu, pro jednu z mých klientek důležitá aktuální věc. Pojďme se společně na jedno z jeho použití podívat.

 

Případová studie NO.1

Obrátila se na mě klientka s požadavkem, že chce jít dřív do důchodu a co může pro to udělat? Důchodový věk jí vychází na 64 let a 2 měsíce. Měla založené penzijní spoření, kde měla příspěvek 300 Kč a zaměstnavatel jí přispíval 500 Kč. Také měla uzavřené kapitálové životní pojištění (zkráceně KŽP). Jak jsme toto zadání vyřešili?

V rámci případových studií bych vždy rád ukázal, jaké jsem měl od klienta reálné zadání a jak se nám jej povedlo vyřešit. Věřím, že by tento proces na konkrétních datech mohl inspirovat další lidi ke změně. Klienta budu uvádět bez reálného jména a bez konkrétních dat pro zachování jeho anonymity. Pojďme se společně podívat na první případ.

Zadání

Klientka chtěla ideální odchod do důchodu v 60ti letech. Aktuální věk je 50 let. Její vlastní příspěvek můžeme maximálně navýšit na 1.000 Kč. O aktuálním stavu KŽP neměla tušení. Posílá na něj už 13 let 500 Kč. AKtuální stav penzijního připojištění měla v posledním výpise.

Co je předdůchod?

  • čerpá se z penzijního spoření, z vlastních naspořených peněz

  • předdůchod není totéž co státní důchod

  • výhodou je, že doba předdůchodu se nepočítá do doby pojištění pro starobní důchod

"Předdůchod můžeme pobírat jen tehdy, máme-li na svém doplňkovém penzijním spoření (dříve penzijní připojištění) naspořeno dost peněz na celý předdůchod, spořili jsme dost dlouho a máme jen pár let před důchodem."

A co je předčasný důchod?

  • čerpá se ze státních peněz ze sociálního systému (který při svém vzniku byl označen za dočasný, ale zjevně se všem zalíbil, uvidíme jak dlouho vydrží a kolik dostane naše generace :) )

Právě na předdůchod lze velmi dobře použít penzijní spoření

srovnání předčasný důchod a předůchod

Jaké bylo mnou navržené řešení?

Klientce jsem zjistil aktuální stavy na kapitálovém životním pojištění (cca 70.000 Kč na 90.000 Kč vložených, z čehož vyplývá, že toto pojištění ani za 13 let nedorovnalo své poplatky) a na penzijním spoření (cca 150.000 Kč). Spočítal jsem změnu navýšení na 1.000 Kč a dopočítal, zda bude moci jít v 60ti letech do předčasného důchodu, tak aby se jí nesnížila výměra starobního důchodu.

Za 14 let se dá udělat spousta věcí, proto jsem dále navrhl převést stávající penzijní připojištění (tzv. transformované penzijní fondy zkr. TPF) na novější doplňkové penzijní připojištění (zkr. DPS), které nabízí i jiný než konzervativní garantovaný profil spoření. Převedení do DPS na vyváženou strategii, která peníze lépe zhodnotí (očekává se 4% ročně) a dokonce podlého garanci vkladů. Jen je potřeba v 55 letech klientky (nebo 5 let před předduchůdem převést spoření do konzervativního profilu, aby se na něj vztahovala podmínka garance na vklady). Zároveň jsem navrhl převést peníze z KŽP jako jednorázový vklad na penzijní spoření, kde se budou peníze lépe hodnotit. (Penzijní fondy stále patří k jedněm z nejméně nákladových na trhu).

 

Suma sumárum

Pokud by klientka chtěla jít do 4 letého předdůchodu v 60 letech. Může aktuálně převést garantované TPF do vyváženého DPS, navýšit na 1.000 Kč měsíční vklad, vložit jednorázově 70.000 Kč z KŽP. Bude mít výkonnější spoření při zachování garance vkladů. Potom DPS za 5 let převést do konzervativní strategie. V 60 letech může zažádat o předdůchod, protože na spoření bude mít nachystáno cca 450.000 Kč s možnou čerpanou výplatou: 9.653 Kč měsíčně po dobu 4 let.

Když by žádnou změnu neudělala. Její příspěvek by zůstatal 300 Kč, bez vkladu, tak v 60 letech do předdůchodu na 4 roky jít nemůže, protože měsíční výplata by činila pouze 5.154 Kč měsíčně, což není dostačující pro splnění podmínek výplaty.

Věřím, že i přes složitost pojmů byla hlavní myšlenka jasná - penzijní připojištění umožňuje odejít dříve z práce a přitom zachovat výši starobního důchodu. Pokud máte kolem sebe své rodiče, prarodiče, můžete jim článek přeposlat nebo prosdílet.

 

Pozn.: kéž by zajištění na důchod bylo jednodušeji vysvětlitelné...a málokdo ví, k čemu je vlastně penzijní spoření dobré, tak třeba k tomuto ;)

Zdroj a více informací: http://www.duchody-duchodci.cz/

70 zobrazení

Comentários


bottom of page